UP

แบบบ้านสั่งซื้อ ดาวน์โหลดรับแบบทันที

หน้าหลัก » แบบบ้าน » ทั้งหมด 48 แบบ

ปรึกษา & รับแจ้งชำระเงิน

083-4777887 (คุณนิ่ม)
arch.nim (ไลน์)


NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
1
ลึก
3
TR-H1-14301.08 พื้นที่ 134.60 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
20,200 บาท
TR-H1-14301.08

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
24.00
ลึก
15.50
TR-H1-13201.09(W) พื้นที่ 113.86 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
17,100 บาท
TR-H1-13201.09(W)

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
19.50
TR-H1-14901.10 พื้นที่ 141.46 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
21,200 บาท
TR-H1-14901.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
15.00
RE-H1-09401.09 พื้นที่ 81.86 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
12,200 บาท
RE-H1-09401.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
17.00
MO-H1-09501.09 พื้นที่ 85.47 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,800 บาท
MO-H1-09501.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
17.00
RE-H1-505.120 พื้นที่ 108.73 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
16,000 บาท
RE-H1-505.120

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
9.10
ลึก
12.20
MO-H1-09501.08 พื้นที่ 84.90 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,700 บาท
MO-H1-09501.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
11.50
ลึก
16.50
TR-H1-07201.10 พื้นที่ 68.19 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
10,300 บาท
TR-H1-07201.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.00
ลึก
15.50
TR-H1-07001.10 พื้นที่ 59.16 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
8,900 บาท
TR-H1-07001.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.00
ลึก
13.00
TR-H1-04901.10 พื้นที่ 42.36 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
6,300 บาท
TR-H1-04901.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
11.50
ลึก
16.50
MO-H1-06001.10 พื้นที่ 55.18 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
8,300 บาท
MO-H1-06001.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
13.00
ลึก
19.00
MO-H1-11001.10 พื้นที่ 98.27 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
14,800 บาท
MO-H1-11001.10


Resort505 เป็นรหัสของแบบบ้าน ที่ถูกนำเอามาพัฒนาต่อยอดออกแบบซีรีต่างๆหลากหลายพื้นที่ใช้สอย แต่ยังคงรูปลักษณ์เดิมอยู่ เว็บไซต์ resort505.com เป็นเว็บเสนอแบบบ้าน พร้อมบริการรับสร้างบ้าน
เน้นสไตล์รีสอร์ท