แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1893 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 709 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 192 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 85 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 107 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 148 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 วรวุธ พัทลุง 19 ต.ค 2562 14:10:52 รออนุมัติ  
2 นายภัทรพงศ์ ปราจีนบุรี 18 ต.ค 2562 21:10:24 รออนุมัติ  
3 อารีย์ ชลบุรี 15 ต.ค 2562 16:10:13 รออนุมัติ  
4 มานิต พระนครศรีอยุธยา 15 ต.ค 2562 09:10:24 รออนุมัติ  
5 ปกาศิต ศรีสะเกษ 24 ก.ย 2562 09:09:47 รออนุมัติ  
6 เอกชัย นครสวรรค์ 18 ก.ย 2562 16:09:07 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-09-18 16:43:25 
7 ชลชัย นครสวรรค์ 18 ก.ย 2562 13:09:38 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 13:58:49
อนุมัต | 2019-09-18 13:53:32 
8 จีรวรรณ แพร่ 17 ก.ย 2562 14:09:20 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 13:59:34
อนุมัต | 2019-09-18 13:53:47 
9 ทัศวรรณ ตรัง 17 ก.ย 2562 13:09:56 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 14:00:20
อนุมัต | 2019-09-18 13:54:26 
10 วิชัย ปราจีนบุรี 17 ก.ย 2562 00:09:44 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 14:01:00
อนุมัต | 2019-09-18 13:54:52 
11 นิวัฒน์ ร้อยเอ็ด 16 ก.ย 2562 11:09:08 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ตรงที่แจ้งสำเนา | 2019-09-18 13:57:53
 
12 รินรดา สงขลา 16 ก.ย 2562 09:09:03 รออนุมัติ  
13 ปิ่นเทพ แม่ฮ่องสอน 3 ก.ย 2562 21:09:30 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-09-18 13:58:16 
14 Tanakorn ปราจีนบุรี 19 ส.ค 2562 17:08:52 รออนุมัติ  
15 ประดิษฐ ปทุมธานี 19 ส.ค 2562 15:08:28 รออนุมัติ  
16 อุรักษ์ ศรีสะเกษ 16 ส.ค 2562 15:08:48 รออนุมัติ  
17 คมกริช สุพรรณบุรี 15 ส.ค 2562 17:08:01 รออนุมัติ  
18 วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 14 ส.ค 2562 23:08:44 สั่งซื้อแล้ว
15 ส.ค 2562 13:20:23
อนุมัต | 2019-08-15 13:20:05 
19 ชาญณรงค์ บุรีรัมย์ 7 ส.ค 2562 11:08:41 สั่งซื้อแล้ว
15 ส.ค 2562 13:32:33
อนุมัต | 2019-08-15 13:30:52 
20 เบญจมาศ กรุงเทพมหานคร 5 ส.ค 2562 10:08:10 สั่งซื้อแล้ว
15 ส.ค 2562 13:33:03
อนุมัต | 2019-08-15 13:30:37 
21 อัจฉราพร เพชรบุรี 4 ส.ค 2562 18:08:34 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
22 พัฒน์ พัทลุง 3 ส.ค 2562 16:08:01 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
23 ณรงค์ศักดิ์ ชลบุรี 2 ส.ค 2562 00:08:35 สั่งซื้อแล้ว
15 ส.ค 2562 13:33:26
อนุมัต | 2019-08-15 13:31:02 
24 ปอ ขอนแก่น 31 ก.ค 2562 16:07:14 รออนุมัติ  
25 สาริยา เลย 26 ก.ค 2562 13:07:28 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 17:47:23
อนุมัต | 2019-07-30 17:46:22 
26 วชิรายุทธิ์ พัทลุง 24 ก.ค 2562 19:07:41 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 17:48:04
อนุมัต | 2019-07-30 17:46:36 
27 Verapat นครศรีธรรมราช 23 ก.ค 2562 15:07:54 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
28 ปิยนุช ระยอง 21 ก.ค 2562 08:07:45 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 17:48:32
อนุมัต | 2019-07-30 17:46:48 
29 วีรวัฒน์ ระยอง 17 ก.ค 2562 16:07:30 รออนุมัติ  
30 Sawitree เชียงราย 16 ก.ค 2562 12:07:17 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ค 2562 18:42:55
อนุมัต | 2019-07-18 18:41:10 
31 ยมณา นครปฐม 15 ก.ค 2562 23:07:01 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ค 2562 18:42:33
อนุมัต | 2019-07-18 18:40:46 
32 นางสาวจาฏุพัจน์ นนทบุรี 15 ก.ค 2562 17:07:42 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ค 2562 18:43:17
อนุมัต | 2019-07-18 18:40:35 
33 รมิดา จันทบุรี 15 ก.ค 2562 13:07:55 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ค 2562 18:42:14
อนุมัต | 2019-07-18 18:40:27 
34 นายสถาพร กรุงเทพมหานคร 11 ก.ค 2562 15:07:25 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
35 นันทิชา บุรีรัมย์ 9 ก.ค 2562 03:07:29 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ค 2562 18:41:44
อนุมัต | 2019-07-18 18:41:32 
36 นันทราพร ราชบุรี 9 ก.ค 2562 02:07:54 รออนุมัติ เอกสารเซ็นรับรองไม่ถูกต้อง | 2019-07-30 18:04:27
 
37 ณัฐริกาญจน์ ลำปาง 7 ก.ค 2562 22:07:17 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
38 ปวีณวัชร์ อำนาจเจริญ 5 ก.ค 2562 19:07:59 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:07:35
อนุมัต | 2019-07-30 18:01:41 
39 ธนู พิจิตร 4 ก.ค 2562 17:07:15 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:08:01
อนุมัต | 2019-07-30 18:02:04 
40 ธรรมเนียม สกลนคร 3 ก.ค 2562 10:07:07 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
41 วิรัณภัทร์ แพร่ 3 ก.ค 2562 10:07:49 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:08:44
อนุมัต | 2019-07-30 18:04:57 
42 ศุภวิชญ์ ปทุมธานี 2 ก.ค 2562 20:07:11 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:09:11
อนุมัต | 2019-07-30 18:05:26 
43 สุทิน ชุมพร 27 มิ.ย 2562 12:06:20 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:09:37
อนุมัต | 2019-07-30 18:05:42 
44 อรรถวิทย์ สตูล 26 มิ.ย 2562 15:06:24 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:10:08
อนุมัต | 2019-07-30 18:06:06 
45 เฉลิมพันธุ์ ลำปาง 26 มิ.ย 2562 09:06:30 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
46 นายประเสริฐ ภูเก็ต 25 มิ.ย 2562 09:06:06 รออนุมัติ  
47 ณัฐ​วรรณ​ ปทุมธานี 22 มิ.ย 2562 10:06:38 รออนุมัติ  
48 จักกิด เชียงราย 18 มิ.ย 2562 22:06:56 รออนุมัติ  
49 สุริยันต์ ร้อยเอ็ด 18 มิ.ย 2562 12:06:10 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
50 อ๊อฟ อ่างทอง 17 มิ.ย 2562 01:06:01 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
51 พิมพ์ลดา พิษณุโลก 13 มิ.ย 2562 21:06:48 รออนุมัติ  
52 กรวรรณ ปทุมธานี 11 มิ.ย 2562 22:06:19 รออนุมัติ  
53 ชัยลาภ ปัตตานี 10 มิ.ย 2562 18:06:36 รออนุมัติ  
54 เบญจวรรณ สุพรรณบุรี 10 มิ.ย 2562 18:06:23 รออนุมัติ  
55 ศรศักดิชัย ชลบุรี 9 มิ.ย 2562 00:06:19 รออนุมัติ  
56 ศราวุธ ภูเก็ต 8 มิ.ย 2562 12:06:43 รออนุมัติ  
57 ศิรวิชญ์ เชียงใหม่ 4 มิ.ย 2562 12:06:57 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
58 Nut เชียงใหม่ 29 พ.ค 2562 18:05:31 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
59 นพดล เชียงใหม่ 29 พ.ค 2562 15:05:42 รออนุมัติ  
60 สมชาย เชียงใหม่ 28 พ.ค 2562 10:05:31 รออนุมัติ  
61 สุวรรณา กรุงเทพมหานคร 27 พ.ค 2562 14:05:38 รออนุมัติ  
62 ภัทรวดี กรุงเทพมหานคร 25 พ.ค 2562 22:05:56 รออนุมัติ  
63 จ่าสิบเอก อัมราน ปัตตานี 22 พ.ค 2562 17:05:52 รออนุมัติ  
64 เฉลิมพันธุ์ ลำปาง 21 พ.ค 2562 20:05:49 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
65 Veerayut เชียงราย 20 พ.ค 2562 15:05:00 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
66 อัครเดช ปราจีนบุรี 19 พ.ค 2562 18:05:33 รออนุมัติ  
67 อนุสรา สุรินทร์ 19 พ.ค 2562 16:05:52 รออนุมัติ  
68 เณริน พระนครศรีอยุธยา 19 พ.ค 2562 12:05:35 สั่งซื้อแล้ว
19 พ.ค 2562 12:50:40
อนุมัต | 2019-05-19 12:50:24 
69 อโนทัย ยโสธร 15 พ.ค 2562 19:05:25 รออนุมัติ  
70 ทิพวรรณ อุบลราชธานี 15 พ.ค 2562 15:05:50 สั่งซื้อแล้ว
26 ก.ค 2562 12:33:24
อนุมัต | 2019-07-26 12:32:47 
71 ธนอรรถ นครพนม 15 พ.ค 2562 08:05:06 รออนุมัติ  
72 ปิ่นแก้ว เชียงใหม่ 14 พ.ค 2562 22:05:19 รออนุมัติ  
73 จิราพร ภูเก็ต 14 พ.ค 2562 13:05:22 รออนุมัติ  
74 สมัชชา จันทบุรี 13 พ.ค 2562 20:05:29 รออนุมัติ  
75 โกศล ราชบุรี 12 พ.ค 2562 07:05:35 รออนุมัติ  
76 ธงชัย พังงา 11 พ.ค 2562 23:05:31 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:03 
77 ณัฐ​ธนภัสสร์ ลำพูน 8 พ.ค 2562 23:05:50 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:10 
78 มยุลี ศรีสะเกษ 7 พ.ค 2562 13:05:10 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
79 มัสรียา ปัตตานี 5 พ.ค 2562 11:05:18 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:34 
80 เทวัญ ลำปาง 4 พ.ค 2562 15:05:04 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
81 อรวรรณ มหาสารคาม 26 เม.ย 2562 15:04:16 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
82 นายสุริยา สกลนคร 26 เม.ย 2562 14:04:48 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:14:27 
83 จมิสตา อุบลราชธานี 25 เม.ย 2562 18:04:32 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
84 อารียา สมุทรปราการ 25 เม.ย 2562 15:04:44 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:53 
85 ยุทธนา กรุงเทพมหานคร 25 เม.ย 2562 10:04:28 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:12:32 
86 ชมัยพร ชุมพร 24 เม.ย 2562 17:04:17 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:12:46 
87 สมบัติ เชียงราย 24 เม.ย 2562 08:04:59 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:13:04 
88 ปภาวรินทร์ เลย 23 เม.ย 2562 16:04:12 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:13:26 
89 สุคนลักษณ์ สมุทรสาคร 20 เม.ย 2562 14:04:57 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:14:49 
90 นงนุช นราธิวาส 20 เม.ย 2562 12:04:12 ดาวน์โหลดแล้ว
20 พ.ค 2562 13:02:50
อนุมัต | 2019-04-20 12:51:53 
91 เหมันต์ นครศรีธรรมราช 17 เม.ย 2562 13:04:50 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
92 ธนัฐภรณ์ นครราชสีมา 17 เม.ย 2562 10:04:25 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
93 วิพล ระยอง 11 เม.ย 2562 19:04:06 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:15:27 
94 เนติญา เพชรบูรณ์ 10 เม.ย 2562 22:04:51 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:15:53 
95 อชิร ชุมพร 3 เม.ย 2562 12:04:34 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:16:13 
96 นายนิรุตติ ชลบุรี 2 เม.ย 2562 16:04:51 รออนุมัติ  
97 คมสัน สกลนคร 31 มี.ค 2562 22:03:02 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:17:05 
98 อุทุมพร ชลบุรี 30 มี.ค 2562 09:03:43 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
99 วิสาขะ กรุงเทพมหานคร 27 มี.ค 2562 17:03:19 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:17:28 
100 เผชิญ​โชค​ บุรีรัมย์ 27 มี.ค 2562 09:03:33 รออนุมัติ